Birim ve Bölüm Sorumlularımız
02 Ocak 2022


BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2021

 

SORUMLU OLDUĞU BİRİM/BÖLÜM

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı

Uz.Dr.Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Kalite Yönetimi

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Doküman Yönetimi

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Risk Yönetimi

Sevgican ÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Kurumsal Verimlilik

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Cengiz ARSLAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer(KBRN)Tehlikelerin Yönetimi

Cengiz ARSLAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu

Eğitim Yönetimi

Zeliha YAR

Eğitim Hemşiresi

Sosyal Sorumluluk

Zeliha YAR

Organ Bağış Birim Sorumlusu

2

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi

Şeyma BAL

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hizmete Erişim

Özlem ŞAPÇI

Poliklinikler Sorumlusu

Yaşam Sonu Hizmetler

İsmail ŞAHİN

Morg Birim Sorumlusu

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sevgican ÖZ

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

3

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

İlaç Yönetimi

Ediz RODOPLU

Eczacı

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

Ufuk MERİÇ

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Transfüzyon Hizmetleri

Mehmet Emin FİLİZ

Transfüzyon Birimi Sorumlusu

Radyasyon Güvenliği

M.Enver ULUSOY

Röntgen Birim Sorumlusu

Acil Servis

Gülsevim KARADAŞ

Acil Servis Sorumlusu

Ameliyathane

Emine YILMAZ

Ameliyathane Birim Sorumlusu

Doğum Hizmetleri-Dahiliye Servisi-Çocuk Hastalıkları Servisi

Özlem ŞAPÇI

Kadın Doğum Servis Sorumlusu

Diyaliz Ünitesi

Orhan BAĞIŞ

Hemodiyaliz Sorumlusu

Laboratuar Hizmetleri

Halime BİLİR

Laboratuar Birim Sorumlusu

Palyatif Bakım Kliniği-Genel Cerrahi Servisi-Aile Hekimliği Servisi

Emel POYRAZ

Palyatif Birim Sorumlusu

Evde Sağlık Hizmetleri

Fatma ÇOŞGUN EFE

Evde Sağlık Birim Sorumlusu

4

DESTEK HİZMETLERİ

Tesis Yönetimi

İbrahim KARADENİZ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Otelcilik Hizmetleri

İbrahim KARADENİZ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Bilgi Yönetim Sistemi

Ahmet DEĞİRMENCİ

Bilgi İşlem Sorumlusu

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Samet TALAY

Ayniyat Birim Sorumlusu/Materyovijilans Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Şenol KARANFİL

Arşiv Birim Sorumlusu

Atık Yönetimi

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Dış Kaynak Kullanımı

İbrahim KARADENİZ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

5

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin İzlenmesi

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü